Thanh thép vonfram dạng hạt T-14E

Số: CC702-10 DC09D

Giá: Liên hệ.