25/09/2023 NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

– Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính;

– Biết tiếng Trung hoặc tiếng Anh