Showing all 8 results

Công cụ và sản phẩm dùng cho ngành giày

Dụng cụ mở phom giày nam bằng gỗ DASCO Ý

1,440,000

Công cụ và sản phẩm dùng cho ngành giày

Dụng cụ mở phom giày nam bằng sắt Đài Loan

600,000

Công cụ và sản phẩm dùng cho ngành giày

Dụng cụ mở phom giày nữ bằng sắt Đài Loan

600,000

Công cụ và sản phẩm dùng cho ngành giày

Dụng cụ mở phom giày nữ cao cấp bằng sắt Đài Loan

600,000

Công cụ và sản phẩm dùng cho ngành giày

Dụng cụ mở phom giày nữ bằng nhựa

200,000

Công cụ và sản phẩm dùng cho ngành giày

Kìm mắt gà đặc biệt

1,280,000

Công cụ và sản phẩm dùng cho ngành giày

Dụng cụ mở phom giày đặc biệt nhập Ý

Công cụ và sản phẩm dùng cho ngành giày

Máy mở phom giày nhập Ý