Showing all 11 results

Tua vít / Cờ lê/lục giác

Cờ lê 4″

120,000

Tua vít / Cờ lê/lục giác

Cờ lê 6″

160,000

Tua vít / Cờ lê/lục giác

Cờ lê 10″

280,000

Tua vít / Cờ lê/lục giác

Cờ lê 12″

224,000

Tua vít / Cờ lê/lục giác

Cờ lê hình lục giác KATO

360,000

Tua vít / Cờ lê/lục giác

Cờ lê hình chữ T 3mm

108,000

Tua vít / Cờ lê/lục giác

Cờ lê hình chữ T 4mm

120,000

Tua vít / Cờ lê/lục giác

Cờ lê hình chữ T 5mm

128,000

Tua vít / Cờ lê/lục giác

Cờ lê hình chữ T 6mm

200,000

Tua vít / Cờ lê/lục giác

Cờ lê hình chữ T 8mm

280,000

Tua vít / Cờ lê/lục giác

Tua vit 15cm

120,000