Thước lược nhỏ 15cm

Số: 09160045

1,440,000

Chiều dài tổng thể: 
Chiều dài kim 15cm : 8,5cm