Thước lược lớn 30cm

Số: 09160046

2,560,000

Chiều dài tổng thể: 
chiều dài kim 30cm : 15cm