Thảm cắt OLFA CM-A1 (màu xanh lá cây)

Số: 03150001-CM-A1-1

1,438,000

Thảm cắt OLFA CM-A1 (màu xanh lá cây)

Số lượng đặt hàng tối thiểu là 2 miếng. Mặt hàng này là một mặt hàng lớn. Vui lòng chọn vận chuyển.
Nếu một mặt hàng lớn không thể kết hợp với các hàng hóa khác, nó sẽ được chia thành hai mảnh và chi phí vận chuyển sẽ được tính thành hai phần.
(Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về việc mua và vận chuyển, vui lòng gọi cho chúng tôi.)