Sản phẩm được sản xuất tại Nhật Bản dao cắt da dùng trong ngành giày 39mm.

Số: 05010004

1,200,000