Móc thẳng có tay cầm bằng gỗ 130mm

Số: 05200033

150,000