Kim nhôm trắng hình nón

48,000

SKU: 05200039 Category: