Thuốc nhuộm mặt da màu trong suốt 20ml

Số: 06070043

48,000

Thuốc nhuộm mặt da màu trong suốt 20ml

Mô tả ghi chú sản phẩm

Áp dụng cho mặt bên của da, và sử dụng mài để làm cho mặt da sáng.