Dao tiện ích nhỏ OLFA 188BS

68,000

Dao tiện ích nhỏ OLFA 188BS

Mô tả ghi chú sản phẩm:

Vật liệu thân thiện với môi trường.

 

 

 

 

SKU: 03120041 Categories: ,