Chỉ nylon 033

60,000

Chỉ nylon 033

Mô tả ghi chú sản phẩm

Được làm bằng nylon  không thấm nước, không lông tơ, và không dễ bị đứt.
Màu sắc của sản phẩm có thể thay đổi một chút thông qua màn hình máy tính tùy từng màu.