Cân bàn đếm điện tử JAYNES – Cân cảnh báo giới hạn trên và dưới

Số:

Giá: Liên hệ.