Bơm tiêm nhựa – bơm tiêm y tế – ống xylanh 5ml 10ml 20ml

Số: 13040196

Giá: Liên hệ.

Tổng chiều dài: ống tiêm nhựa 14cm với kim 5ml

tổng chiều dài: Ống tiêm nhựa 15cm với kim 10ml

tổng chiều dài: Ông tiêm nhựa 16,5cm với kim 20ml.