Bảng màu Pantone Metallics Coated GG1507B, PMS đầu 8 và 10, Năm 2023

Số: 01010019

Giá: Liên hệ.

Bảng màu Pantone Metallics Coated GG1507B năm 2023 – Tái bản năm 2022 – 655 màu PMS đầu 8 và 10