Thanh thép mài vonfram dạng hạt BN-34 sản xuất tại Mỹ

Số: 02100001

Giá: Liên hệ.