Bàn chải đánh giày

Vật liệu mài mòn

Dao nhật 1nt