Vải sợi dọc và mật độ sợi ngang 1 bộ 3 miếng

Số: 09160065

800,000

Máy đo mật độ sợi dọc và sợi ngang được sử dụng để đo mật độ của vải hoặc vật liệu dệt kim, và nó rất dễ vận hành và chính xác. 

Số đếm chủ đề của bàn chân trên vải đang được thử nghiệm trên, các kiểm tra cần phẳng trên khăn trải bàn, vải là đỉnh mật độ sọc xuất hiện ở vị trí đo khác nhau của vải, vải có thể đo mật độ đồng nhất.