Thước đo điện tử Mitutoyo 500-196-30 CD-6” ASX 150mm/6″ Nhật Bản

Số: 09040001

3,000,000 2,398,000