Thước đo điện tử Mitutoyo 500-196 150mm / 0,01mm

Số: 09040001

Giá: Liên hệ.