Thanh thép vonfram dạng hạt RH-330

Số: 02100014

1,280,000

Thanh thép vonfram dạng hạt RH-330