Thanh thép vonfram dạng hạt RH-330

1,280,000

Thanh thép vonfram dạng hạt RH-330