Thanh thép vonfram dạng hạt RH-330

Số: CC712 DC10A

Giá: Liên hệ.