Sản phẩm chăm sóc giày da Columbus

Số:

350,000

Sản phẩm chăm sóc giày da Columbus
Bao gồm : kem dưỡng da 8g, khau lau 29.5×9.5cm
Ghi chú sử dụng
• Hãy giữ ngoài tầm với của trẻ em.
Nếu nuốt, hãy cho trẻ sơ sinh, như nước uống, hãy hỏi ý kiến bác sĩ.
• Để tránh tình trạng ăn uống vô ý của những người mắc chứng sa sút trí tuệ, hãy chú ý đến vị trí.