Lưỡi dao lớn LBB-10 (bao bì Nhật LBB10K)15 lưỡi màu đen

Số:

102,000

Chất liệu đặc biệt thép dụng cụ hợp kim đen, độ dày lưỡi 0.5mm, phù hợp với các loại dao tiện ích lớn, 10 chiếc / hộp.
Sắc bén hơn 25% so với lưỡi LB-10 thông thường để cắt chính xác hơn. 8 vết cắt