Dây nóng Jinfu TO-18-23 1000W

Số: KGG110DG04

Giá: Liên hệ.