Dao OLFA L5-AL/LFB

Số: BC211DB10H-1

184,000

Dao OLFA L5-AL/LFB
Sử dụng lưỡi dao : LB-10,LB-50,LBB-10,LBB-50,LBD-10,LBD-50, LBBD-10,LB-SOL-10, LFB-5B,LWB-3B
Thương hiệu :OLFA
Xuất sứ : Nhật Bản