Dao Nhật 230mm sử dụng cắt da trong ngành giày.

Số: 05010020

1,440,000