Dao Nhật 230mm sử dụng cắt da trong ngành giày.

1,440,000

SKU: 05010020 Category: