Dao đục lỗ đầu tròn 18.5mm

Số: 06021004

Giá: Liên hệ.