Dao cắt OLFA L-7 (bao bì Nhật 224B) (X-Series)

Số: 03010035

230,000 170,000

OLFA Large X Series Utility Knife L-7 Shape Single Pack (Mẫu bao bì Nhật Bản 224B)
Thiết kế tiên tiến mới nhất của OLFA của dao tiện ích lớn X-series dao olfa L-7.
Sử dụng các lưỡi dao tiện ích lớn thông thường LB-10, LB-50, LBB-10, LBB-50, LBD-10, LBD-50, LBBD-10, LB-SOL-10, LFB-5B, LWB-3B.
Dao tiện ích lớn L-7 mới nhất với báng cầm cực kỳ thoải mái