Chỉ sáp màu nâu

Số: 06060 310

400,000

Chỉ sáp màu nâu

Mô tả ghi chú sản phẩm

Có thể được sử dụng để may da, vòng tay dệt DIY và nhiều hơn nữa. Nó được sử dụng để may da với lực kéo tốt và độ kín tốt. Chỉ sáp không dễ tách rời hay bong và có độ chống thấm nước.

Màu sắc của sản phẩm sẽ thay đổi một chút tùy thuộc vào độ sáng của màn hình máy tính và tùy từng màu.