Cọ Sơn Lông Đen, Cọ Quét Sơn, Bàn Chải Sơn

Số: KAI205

8,000

Thông số kỹ thuật:

1 inch (25mm) chiều dài đầy đủ200mm ;

1,5 inch (40mm) chiều dài đầy đủ203mm ;

2 inch (50mm) chiều dài đầy đủ208mm ;

2,5 inch (65mm) chiều dài đầy đủ210mm ;

3 inch (75mm) chiều dài đầy đủ220mm ;

4 inch (100mm) chiều dài đầy đủ230mm ;

5 inch (125mm) chiều dài đầy đủ240mm ;

6 inch (150mm) chiều dài đầy đủ245mm ;

7 inch (175mm) chiều dài đầy đủ250mm ;

8 inch (200mm) chiều dài đầy đủ250mm .