Bảng màu Pantone TPG FHIP110COY23 [PANTONE FHI Color Guide] phiên bản giới hạn màu của năm 2023

Số: 01010000-1

Giá: Liên hệ.

2023 Color of the Year Limited Edition FHI Color Guide

Bảng màu về Màu sắc Thời trang, Gia đình + Nội thất [Hướng dẫn Màu FHI] đã được tạo để cho biết màu sắc sẽ trông như thế nào trên sản phẩm và để kỷ niệm Màu của năm 2023 của PANTONE,

Một phiên bản giới hạn: PANTONE 18-1750 VIVA MAGENTA màu đỏ dũng cảm và không sợ hãi thể hiện một tín hiệu mới về sức mạnh.

Hướng dẫn ấn bản đặc biệt gồm hai tập này có bìa mềm đẹp mắt và được đựng trong hộp đẹp mắt, bao gồm toàn bộ trang về màu đỏ tươi đặc biệt, lý do tại sao nó được chọn là màu của năm 2023 và danh sách đầy đủ các màu đã qua của năm .