Bảng Màu PANTONE GB1507B METALLIC CHIPS BOOK

Số: 01010053

Giá: Liên hệ.

655 Metallic Colours Cho In Ấn và Đóng Gói