Bảng màu Pantone Formula Guide Coated & Uncoated GP1601B – Phiên bản 2023

Số: 01010017

4,800,000

Phiên bản màu mới nhất năm 2023

  • Tăng 224 màu So với phiên bản GP1601A
  • Tăng 5 màu mực gốc mới
  • Tổng số màu là 2,390 màu