Bút thủy phân – bút bay 優拓 màu hồng (hộp 12cây) nét mỏng

Số: 10080081

Giá: Liên hệ.

Màu trắng sẽ không biến mất. Nên dùng thử trước khi sử dụng hàng loạt vì mỗi loại loại vật liệu vải là khác nhau