Pantone pha sơn in ấn C U GP1601A năm 2019

Bản mới nhất năm 2019 với 294 màu tăng thêm, tổng số 2.161 màu. Hiển thị tất cả 2.161 màu Pantone của thị trường trên giấy tráng (Coated – C) và không tráng (Uncoated – U). Sử dụng từ dùng làm cảm hứng thiết kế đến kiểm tra. 2 thanh Pantone cầm tay dạng xòe quạt. Màu sắc Pantone có sẵn trong hầu hết các chương trình thiết kế kỹ thuật số.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *