Pantone C U in ấn pha sơn mã GP1601A SUPL mới 2019

1 Thanh quạt cầm tay chỉ bao gồm 294 màu mới cập nhật của năm 2019 Được in trên cả giấy tráng (Coated – C) và không tráng (Uncoated – U). Các màu tráng (C) được xếp ở phía trước của của cuốn Pantone, tiếp theo là các màu không tráng (U). In trên trọng lượng giấy thường được sử dụng nhất (Coated 100lb và Uncoated 80lb)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *