Pantone C U in ấn pha sơn mã GP1601A-SUPL mới 2019

04/12/2019

1 Thanh quạt cầm tay chỉ bao gồm 294 màu mới cập nhật của năm 2019 Được in trên cả giấy tráng (Coated – C) và không tráng (Uncoated – U). Các màu tráng (C) được xếp ở phía trước của của cuốn Pantone, tiếp theo là các màu không tráng (U). In trên trọng lượng giấy thường được sử dụng nhất (Coated 100lb và Uncoated 80lb)

BÀI VIẾT MỚI