25/09/2023

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

Mô tả công việc:

• Thu thập và đối chiếu xử lý số liệu các chứng từ kế toán như: Biên lai, hóa đơn, phiếu thu / chi,….

• Theo dõi và quản lý công nợ phải trả.

• Kiểm kê quỹ tiền mặt.

• Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế định kỳ theo quy định. • Đối chiếu sổ chi tiết và tổng hợp. Tổng hợp sổ sách, chứng từ kế toán, sổ phụ ngân hàng,…

• Làm việc với Kiểm toán và cơ quan thuế.

• Cung cấp số liệu cho BGĐ hoặc các cơ quan chức năng khi có yêu cầu.

 

Yêu cầu ứng viên

– Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính;

– Biết tiếng Trung hoặc tiếng Anh

– Nắm và hiểu rõ quy định pháp luật về nguyên tắc

– Chuẩn mực tài chính kế toán, nghiệp vụ hạch toán kế toán, thuế;

– Thành thạo nghiệp vụ hạch toán kế toán;

– Thành thạo tin học văn phòng

Đăng ký tuyển dụng

Liên hệ trực tiếp: 0918 550 705