04/10/2023

Nhân viên Digital Marketing

• Lập kế hoạch và quản lý các chiến dịch hiệu quả trên các kênh truyền thông như Facebook, Apple Search Ads, Google Ads và các nền tảng quảng cáo khác…

• Nghiên cứu và phân tích khả năng của thị trường cũng như tiềm năng của các nền tảng quảng cáo.

• Hợp tác chặt chẽ với các nhà cung cấp/mạng quảng cáo khác để lập kế hoạch và tối ưu hóa các chiến dịch.

• Phối hợp chặt chẽ với các phòng ban chức năng khác, thảo luận và xác định lộ trình Tiếp thị Kỹ thuật số phù hợp để vận hành kế hoạch/chiến dịch lớn một cách hiệu quả.

• Dựa trên phân tích dữ liệu, cung cấp thông tin chi tiết hữu ích và có giá trị cho các bên liên quan để cải thiện và tối ưu hóa khi cần thiết.

• Theo dõi và phân tích dữ liệu phân phối, cung cấp báo cáo phân tích cũng như dịch phân tích dữ liệu phức tạp sang ngôn ngữ đơn giản và sử dụng dữ liệu đó để trợ giúp đưa ra quyết định.

• Bất kỳ trách nhiệm nào khác được giao bởi người quản lý trực tiếp.

Đăng ký tuyển dụng

[contact-form-7 404 "Not Found"]