Flip book element

Bóp đựng thẻ, Ví da đựng card thủ công Indiandiy

165,000

◆Màu sắc: Màu da thật

◆Kích thước: 10x8cm

◆ [Không bao gồm công cụ, vui lòng mua riêng]

Nó có thể dễ dàng tự làm ở nhà.

Có thể làm món quà ý nghĩa

Thiết kế nhỏ gọn, chất liệu da cao cấp

Có giấy hướng dẫn kèm theo

Read more

Bóp dài, Ví dài da thủ công Indiandiy

180,000

◆Màu sắc: Màu da thật

◆Kích thước: 21x15cm

◆ [Không bao gồm công cụ, vui lòng mua riêng]

Nó có thể dễ dàng tự làm ở nhà.

Có thể làm món quà ý nghĩa

Thiết kế nhỏ gọn, chất liệu da cao cấp

Có giấy hướng dẫn kèm theo

Read more

Vòng tay da cao cấp thủ công Indiandiy (10 cái)

395,000

◆Màu sắc: Màu da thật

◆Kích thước: 18.5×1.5cm

◆ [Không bao gồm công cụ, vui lòng mua riêng]

Nó có thể dễ dàng tự làm ở nhà.

Có thể làm món quà ý nghĩa

Thiết kế nhỏ gọn, chất liệu da cao cấp

Có giấy hướng dẫn kèm theo

Read more

Vòng tay da thủ công Indiandiy (2 cái)

95,000

◆Màu sắc: Màu da thật

◆Kích thước: 18.5×1.5cm

◆ [Không bao gồm công cụ, vui lòng mua riêng]

Nó có thể dễ dàng tự làm ở nhà.

Có thể làm món quà ý nghĩa

Thiết kế nhỏ gọn, chất liệu da cao cấp

Có giấy hướng dẫn kèm theo

Read more

Túi xách bằng da cao cấp, túi thủ công DIY Indiandiy

1,070,000

◆Màu sắc: Màu da thật

◆Kích thước: 11.5x19x9cm

◆ [Không bao gồm công cụ, vui lòng mua riêng]

Nó có thể dễ dàng tự làm ở nhà.

Có thể làm món quà ý nghĩa

Thiết kế nhỏ gọn, chất liệu da cao cấp

Có giấy hướng dẫn kèm theo

Read more

Ví da, Bóp da, Bóp đựng xu bằng da thủ công INDIANDIY

212,000

◆Màu sắc: Màu da thật

◆Kích thước: 15×7,5cm

◆ [Không bao gồm công cụ, vui lòng mua riêng]

Nó có thể dễ dàng tự làm ở nhà.

Có thể làm món quà ý nghĩa

Thiết kế nhỏ gọn, chất liệu da cao cấp

Có giấy hướng dẫn kèm theo

Read more

Create a Flip Book for any product category. You can also select custom posts.